รางวัลคลินิกยอดเยี่ยม

รางวัลคลินิกฉีดไขมันหน้ายอดเยี่ยม

(Iconic Facial Fat Grafting)

โดยนิตยสารแพรว ในงาน Iconic Beauty 2020

รางวัลยอดขายสูงสุดในประเทศ

top5single cilnic

Top 5 Galderma Thailand Single Clinic Award 2021

The Best Facial Transformation Result 2020

Best Of Filler 2021

Iconic Premium 

Filler Clinic 2021

และ Iconic Facial Fat Grafting 2021

The Star of Excellent For Therapy Transducer 2021

Trainer 2022

Excusive Clinic 2022

Excellent Allergan Aesthetics Valued Customer 2021

Tesslift Soft Legitimate User 2022

TOP10 Galderma Thailand

Allergan Aesthetics Valued Customer 2020

Allergan Valued

Customer 2019

Allergan Valued

Customer 2018

Best Filler 2018

FormaV Top User Award 2020

TOP USER 2020

Fractora By Inmode

TOP Clinic Rising Star

Award Year 2019

The Iconic Galderme Thailand Award 2021 Top 5 Single Clinic

Premium Clinic 2019 TOP10 Galderma Thailand

Allergan Asthetics Valued Customer 2020

Allergan Asthetics Valued Customer 2019

รวมรางวัลที่ภาคภูมิใจ

The Best Facial Transformation Result
จากนิตยสาร Hello ในงาน Beauty Awards 2021

รับรางวัล ELLE

Best Filler ยอดขายที่ดีที่สุดด้านฟิลเลอร์ ในงาน ELLE Beauty & Wellness Centers Awards 2021 
จากนิตยสาร ELLE Thailand

แพรว2021

2 รางวัล จากนิตยสารแพรว นิตยสารระดับประเทศ

 • รางวัลIconic Premium Filler Clinic 2021 จำนวนยอด
  ใช้ฟิลเลอร์ที่สูงที่สุดแห่งปี
 • รางวัล Iconic Facial Fat Grafting 2021 ยอดผู้ปรับ
  รูปหน้าด้วยไขมันที่ดีที่สุดแห่งปี

The Star of Excellent For Therapy Transducer
รางวัลจำนวนยอดใช้อัลเทอร่าที่สูงที่สุดแห่งปี
จาก Merz Aesthetics Thailand

restylane 2022

3 รางวัลจาก Galderma Aesthetics Thailand

 • รางวัล Trainer 2022 ผู้ถ่ายทอดการฉีดฟิลเลอร์
  ที่อายุน้อยที่สุด
 • รางวัล 1 ใน 5 คลินิกที่มียอดใช้ฟิลเลอร์สูงสุด
  ประจำปี 2021
 • รางวัล Excusive Clinic 2022

Excellent Allergan Aesthetics Valued Customer 2021
ยอดผลลัพธ์ของลูกค้าที่ใช้ฟิลเลอร์ที่สูงที่สุดแห่งปี

Tesslift2022

Tesslift Soft Legitimate User 2021
คลินิกที่ใช้ไหมแท้ โดยแพทย์เทรนเนอร์
ร้อยไหมโครงตาข่ายที่อายุน้อยที่สุด

restylane2020

Top10 Clinic รางวัลที่มียอดใช้ฟิลเลอร์สูงสุดปี 2020
จาก Galderma Aesthetics Thailand

Allergan Aesthetics Valued Customer 2020
รางวัลยอดขายฟิลเลอร์ที่ดีที่สุดแห่งปี

allergan2019

Allergan Valued Customer 2019
รางวัลยอดขายฟิลเลอร์ที่ดีที่สุดแห่งปี

FormaV Top User Award 2020
รางวัลผลลัพธ์ที่พึงพอใจด้านการกระชับสำหรับผู้หญิง
ด้วยยอดขายที่ดีที่สุด

Top User 2020
รางวัลสำหรับการใช้เครื่องรักษาหลุมสิว
โดยเห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแห่งปี