กระชับช่องคลอด

กระชับช่องคลอด

ปัญหา ช่องคลอดหลวม

สาเหตุการเกิดปัญหา ช่องคลอดหลวม เกิดจากสาเหตุที่ อุ้งเชิงกรานหย่อน หรือ ภาวะกระบังลมหย่อน สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนที่เป็นต้นเหตุที่นำมาสู่ปัญหา ช่องคลอดหลวม ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์มาเป็นเวลานาน การตั้งครรภ์ การคลอดบุตรทางช่องคลอด การคลอดบุตรหลายคน รวมถึงบุตรมีตัวโต การทำคลอดไม่ถูกวิธี อายุที่มากขึ้น ภาวะอ้วน-ผอม ผู้ที่ต้องออกแรงเกร็งช่องท้องเป็นประจำ เช่น การยกของหนัก ผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น ไอเรื้อรัง ท้องผูกเรื้อรัง มีก้อนในช่องท้อง ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงดันในช่องท้อง รวมถึงผู้ที่อยู่ใน วัยทอง

ปัญหา ช่องคลอดหลวม ได้สร้างความกังวล และลดทอนความมั่นใจของผู้หญิงลงไปเป็นจำนวนมาก ถึงจะเป็นเป็นปัญหาจากภายใน แต่ ปัญหา ช่องคลอดหลวม ก็อาจบานปลายกลายเป็นปัญหาครอบครัวขึ้นมาได้ เพราะ ความสุขทางเพศก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญ ในบางครั้งผู้ชายอาจไม่กล้าพูดเพราะ กลัวทำให้ผู้หญิงหมดความมั่นใจได้

สารบัญ

รีแพร์

ภาวะอุ้มเชิงกรานหย่อน

 1. การหย่อนคล้อยของผนังช่องคลอดส่วนหน้า ซึ่งจะมีกระเพาะปัสสาวะหย่อนตาม หรือ กระเพาะปัสสาวะหย่อน (Cystocele) ทำให้เกิดอาการปวดหน่วงในอุ้งเชิงกราน หรือมีก้อนจุกที่ปากช่องคลอด ในกรณีนี้ แพทย์จะทำการแก้ไขด้วยการผ่าตัดรีแพร์ผนังช่องคลอดส่วนหน้า (Anterior Vaginal Repair)
 2. การหย่อนคล้อยของผนังช่องคลอดส่วนหลัง ซึ่งจะมีลำไส้ส่วนทวารหนักหย่อนตาม หรือ ลำไส้หย่อน (Rectocele) ทำให้เกิดอาการปวดหน่วงในอุ้งเชิงกราน หรือมีก้อนจุกที่ปากช่องคลอด รวมถึงท้องผูก เพราะผนังที่ยื่นเป็นถุงเข้าไปทางช่องคลอดจะทำให้การขับถ่ายผิดปกติ ในกรณีนี้ แพทย์จะทำการแก้ไขด้วยการผ่าตัดรีแพร์ผนังช่องคลอดส่วนหลัง (Posterior Vaginal Repair)
 3. มีการหย่อนคล้อยของผนังช่องคลอดทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง ในกรณีนี้ แพทย์จะทำการแก้ไขด้วยการผ่าตัดรีแพร์ผนังช่องคลอดทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง (A-P Repair หรือ Anterior-Posterior Vaginal Repair)
มดลูก

ประเภทของการทำรีแพร์

ปัญหา ช่องคลอดหลวม สามารถแก้ไขได้ด้วยการรีแพร์ หรือ กระชับช่องคลอด ทำได้ 2 วิธี คือ การผ่าตัดกระชับช่องคลอด และ การใช้เลเซอร์กระชับช่องคลอด โดยไม่ต้องผ่าตัด

การกระชับช่องคลอดแบบผ่าตัด ก็สามารถทำเพื่อรักษาอาการ ช่องคลอดหลวม ที่ส่งผลกับกิจกรรมทางเพศ เป็นการผ่าตัดเพื่อกระชับ ให้รู้สึกสาวขึ้น เป็นการผ่าตัดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่หย่อนยานในช่องคลอดออก ซึ่งจะทำตลอดความยาวทั้งหมดของช่องคลอด พร้อมทั้งตัดผิวหนังบริเวณปากช่องคลอดออกด้วย เพื่อให้ขนาดหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องคลอดเล็กลงและกระชับมากขึ้น ผลที่ได้คือการหดรัดและการควบคุมดีกว่าเดิม ทำให้มีความสุขในการมีเพศสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น

และยังใช้แก้ปัญหา ช่องคลอดหลวม หย่อนยานจากภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อยได้อีกด้วย การผ่าตัดรีแพร์ไม่ได้ทำเพื่อเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังสามารถแก้ไขแก้ปัญหา ช่องคลอดหลวม หย่อนยานจากภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อย ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การคลอดบุตร, การยกของหนัก, ผู้ที่มีภาวะท้องผูกเรื้อรัง, ผู้ที่เป็นโรคปอดทำให้มีการไออยู่เป็นประจำ ซึ่งมักส่งผลอื่นตามมาภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ มดลูกเคลื่อนย้อยลงมาในช่องคลอด ปัสสาวะเล็ดหรือกลั้นไม่อยู่ระหว่างการทำงาน ออกกำลังกายหรือแม้แต่ในยามไอหรือจาม

อาหารช่วยกระชับช่องคลอด

การผ่าตัดกระชับช่องคลอด

การผ่าตัดรักษาแบบดั้งเดิมที่ทำโดย การเย็บติดเพื่อรวบเนื้อเยื่อที่นูนเข้าด้วยกัน แต่เป็นวิธีการที่ไม่นิยมในปัจจุบัน

เพราะมีอัตราการล้มเหลวมีมากถึง 25-60% จึงได้มีการพัฒนาการผ่าตัดรักษาด้วยเทคนิคใหม่ คือ การนำแผ่นพยุงตาข่ายพิเศษ (Mesh) แปะหรือฝังในผนังช่องคลอด ทำให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จมากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหา ช่องคลอดหลวม หย่อนยานได้ถึง 95% และหลังทำผู้ป่วยจะไม่รู้สึกว่ามีแผ่นพยุงอยู่ในช่องคลอด การผ่าตัดทั้งสองวิธีนี้เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขกระเพาะปัสสาวะหย่อนและลำไส้หย่อน

ในกรณีที่มีการหย่อนยานของผนังช่องคลอดทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง แพทย์จะทำการผ่าตัดรักษา กระบังลมหย่อน เรียกว่า A-P Repair หรือ Anterior-Posterior Vaginal Repair โดยเป็นการผ่าตัดนำผนังช่องคลอดทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง และเนื้อเยื่อส่วนเกินที่ยื่นเข้าไปในช่องคลอดออกไป รวมทั้งตกแต่งกระเพาะปัสสาวะและลำไส้ส่วนปลายที่หย่อนคล้อย กรณีที่ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนอย่างรุนแรง แพทย์อาจพิจารณาใช้แผ่นพยุงตาข่ายพิเศษ (Mesh) ร่วมด้วย เพื่อให้เนื้อเยื่อและอวัยวะในอุ้งเชิงกรานกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิม ทำให้ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนดีขึ้นและช่องคลอดกระชับขึ้น

ผ่าตัดกระชับช่องคลอด เจ็บไหม
เลเซอร์ กระชับช่องคลอด

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดกระชับช่องคลอด

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัดรีแพร์ เพื่อกระชับช่องคลอด แก้ไขปัญหา ช่องคลอดหลวม นั้นมีการเตรียมตัวที่คล้ายๆ กับการเข้ารับการผ่าตัดโดยปกติทั่วไป แต่มีข้อจำกัดพิเศษบางข้อ ดังนี้

 1. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด
 2. อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดตามปกติ
 3. งดการใช้ยาบางชนิดที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น แอสไพริน
 4. ถ้ามีโรคประจำตัวหรือแพ้ยาต้องแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้า
 5. ควรผ่าตัดช่วงหลังประจำเดือนหมดไม่นานนัก (ไม่เกิน 1 สัปดาห์) เพื่อป้องกันแผลอักเสบและการปนเปื้อนของเลือด
การผ่าตัดกระชับช่องคลอด

ขั้นตอนการผ่าตัดกระชับช่องคลอด

การผ่าตัดเพื่อกระชับช่องคลอด มีทั้งที่เป็นการผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามอาการที่เราต้องการรักษา หากมีปัญหา ช่องคลอดหลวม ในระยะที่รุนแรงนั้นอาจจะต้องใช้การผ่าตัดใหญ่ในการรักษา

การผ่าตัดเล็ก สำหรับคนไข้ที่ต้องการกระชับช่องคลอดเพียงอย่างเดียว เป็นการผ่าตัดเฉพาะด้านหลัง ใช้แค่ยาชา ไม่ต้องวางยาสลบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • แพทย์ฉีดยาชาบริเวณรอบๆ ช่องคลอดด้านนอก โดยไม่จำเป็นต้องวางยาสลบ
 • ทำการผ่าตัดตกแต่งผนังช่องคลอดด้านล่าง พร้อมทั้งตัดผนังส่วนเกินของช่องคลอดออก แล้วเย็บผนังเข้าหากัน ช่องคลอดจะกระชับขึ้น
 • ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นสามารถกลับบ้านได้
 • หลังจากผ่าตัด 1 สัปดาห์ แพทย์จะนัดให้มาดูความเรียบร้อยของแผล
ผ่าตัด กระชับช่องคลอด

การผ่าตัดใหญ่ สำหรับแก้ไข ช่องคลอดหลวม หย่อนยานจากภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน เป็นการผ่าตัดทั้งด้านหน้าและด้านหลังของผนังช่องคลอด เพื่อรักษาอาการปัสสาวะเล็ด มดลูกหย่อนยาน และอาการอื่นๆร่วมด้วย การผ่าตัดมีรายละเอียดมากกว่าการผ่าตัดเล็ก โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • เริ่มจากการให้ยานอนหลับทางหลอดเลือดดำ เมื่อคนไข้หลับแล้ว แพทย์จะฉีดยาชาบริเวณด้านหลังของผนังช่องคลอด
 • กรีดแผลเปิดในแนวกึ่งกลางของผนังช่องคลอดด้านหลัง เริ่มจากปากช่องคลอดขึ้นไปจนเกือบถึงช่องคลอดส่วนยอด
 • เลาะแยกผิวช่องคลอดออกจากชั้นเนื้อเยื่อ (พังผืด) ที่พยุงอยู่ด้านล่าง จากนั้นเย็บซ่อมชั้นเนื้อเยื่อส่วนที่มีปัญหาเข้าหากัน
 • อาจซ่อมแซมฝีเย็บโดยการเย็บกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้ฝีเย็บเข้าหากัน เพื่อสร้างบริเวณฝีเย็บขึ้นใหม่
 • เย็บปิดผิวช่องคลอดด้วยไหมละลาย ซึ่งจะถูกดูดซึมไปภายใน 4-6 สัปดาห์ การผ่าตัดทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
 • หลังผ่าตัดเสร็จ อาจมีการใส่ผ้ากอซในช่องคลอดเพื่อห้ามเลือดและลดรอยฟกช้ำหลังผ่าตัด ร่วมกับใส่สายสวนปัสสาวะ ซึ่งทั้งหมดจะถูกถอดออกภายใน 3-48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด
ช่องคลอด

การดูแลหลังผ่าตัดกระชับช่องคลอด

 • ใน 3 วันแรกขยับตัวให้น้อยที่สุด นอนให้นิ่งที่สุด แผลจะได้หายเร็ว
 • งดการยกของหนักประมาณ 2 สัปดาห์
 • สามารถอาบน้ำได้ตามปกติ แต่ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดภายในต่างๆ ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลา 1 เดือน
 • ควรทานอาหารที่มีกากใยและดื่มน้ำมากๆ
 • ไม่กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระ
 • ถ้ามีอาการบวม เขียวช้ำ หรือปัสสาวะไม่ออกให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที
 • หากมีเลือดออกใน 2-3 วันแรก สามารถใส่ผ้าอนามัยเพื่อซับเลือดได้
 • แผลจะหายภายใน 7 – 10 วัน โดยไหมจะละลายไปเอง ไม่ต้องตัดไหม
 • ทานยาและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ และมาพบแพทย์หลังผ่าตัด 1 สัปดาห์
 • งดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 45 วันหลังผ่าตัด
 • งดอาหารแสลงพวกของหมักดอง อาหารทะเล เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่ประมาณ 1 เดือน
กระชับช่องคลอด ให้ฟิต

ปัจจุบันมีการนำเลเซอร์ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการกระชับช่องคลอด ทั้งนำมาใช้แทนการผ่าตัดทั่วไป และการใช้เลเซอร์กระชับช่องคลอดโดยไม่ผ่าตัด ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมง การกระชับช่องคลอดด้วยเลเซอร์ช่วยลดการสูญเสียเลือดและลดความบอบช้ำของเนื้อเยื่อลงได้มาก เจ็บน้อยกว่าและฟื้นตัวเร็วกว่า

โปรแกรมกระชับช่องคลอด LADY REPAIR – FORMA V

“LADY REPAIR – FORMA V” คือ การใช้เลเซอร์เพื่อช่วยในการกระชับช่องคลอด เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการทำรีแพร์ จากสหรัฐอเมริกา เป็นการใช้พลังงานคลื่นความถี่ RF หรือ Radio Frequency ด้วยวิธีการปล่อยพลังงานอ่อนในรูปของคลื่นวิทยุ ความถี่ที่ปลอดภัย จากกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นการกระชับช่องคลอดโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดแบบเดิมอีกต่อไป

กระชับช่องคลอด ยี่ห้อไหนดี

การทำงานของเครื่อง FORMA V

เครื่องเลเซอร์กระชับช่องคลอด FORMA-V นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูง อย่าง FORMA-V เทคโนโลยีสุดล้ำที่ได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้มีปัญหา ช่องคลอดหลวม ย่อนคล้อย คุณสมบัติพิเศษของ FORMA-V คือสามารถตรงเข้ากระชับผิวได้ลึกถึงระดับชั้นใต้ผิวหนัง นอกจากผลลัพธ์ที่เห็นผลทันทีหลังการรักษาแล้ว คลื่นวิทยุที่ส่งเข้าไปในชั้นผิวหนังยังทำให้เกิดกระบวนการจัดเรียงตัวใหม่ของคอลลาเจน ทำให้ช่องคลอดกระชับขึ้นในระยะยาว

กระชับช่องคลอด เลเซอร์

เครื่อง FORMA-V ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเข้าไปกระชับช่องคลอดพร้อมๆ กับให้ความรู้สึกอ่อนโยน ทำให้ไม่เจ็บแสบผิวเป็นการใช้พลังงานคลื่นความถี่ RF หรือ Radio Frequency ในการเพิ่มความกระชับโดยการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวบริเวณภายในจุดซ่อนเร้นโดยไม่ทำให้เจ็บ เพียงแค่จะรู้สึกอุ่นๆ โดยหัวเลเซอร์ยังมีขนาดเพียง 2 x 1.5 เซนติเมตร เท่านั้น!เพียงแค่รู้สึกอุ่นๆ หลังจากทำจะสามารถรู้สึกถึงความกระชับได้ทันที และลดอาการ ช่องคลอดหลวม ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ โดยที่ไม่ทำให้เกิดรอยแผล ไม่ต้องพักฟื้น ไม่ต้องงดกิจกรรมอีกด้วย

ทำรีเเพร์ เจ็บไหม

ข้อดีของโปรแกรม LADY REPAIR FORMA V

 • ไม่เจ็บขณะทำการรักษา
 • เห็นผลทันทีหลังทำ
 • สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที
 • รู้สึกถึงความกระชับที่มากขึ้นได้ทันทีขณะมีเพศสัมพันธ์
ผ่าตัดช่องคลอด

การเตรียมตัว

-ควรกำจัดขนบริเวณจุดซ่อนเร้นก่อนเข้ารับบริการ

-สามารถเข้ารับบริการก่อนมีประจำเดือน 7 วัน หรือ หมดประจำเดือนแล้ว 7 วัน (ขณะที่มีประจำเดือนไม่สามารถรับบริการได้)

ผลที่ได้จากการทำ Lady Reair

 • ช่วยในการกระชับช่องคลอด
 • แก้ไขปัญหาผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ แล้วช่องคลอดหลวม
 • แก้ไขช่องคลอดไม่กระชับ น้ำหล่อลื่นน้อย และผู้ที่คลอดบุตรเองตามธรมมชาติ
 • ช่วยแก้ปัญหาปัสสาวะเล็ด ช่องคลอดมีกลิ่น
 • ช่วยตกแต่งจุดซ่อนเร้น ให้กลับมาเต่งตึงอีกครั้ง
 • ภายในกระชับหลังทำใน 30 นาที

สรุปการกระชับช่องคลอด

ทางเลือกในการรักษาช่วงล่างของสาวๆยุค 2020 ดีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากนวัตกรรมเทคโนโลยี มีการพัฒนาที่ก้าวไกลขึ้น ดังนั้นผู้หญิงจึงไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ต้องพักฟื้นหลายๆเดือน อีกต่อไป การทำเลเซอร์รีแพร์ เพื่อแก้ไขปัญหาช่องคลอดหลวม อาการปัสสาวะเล็ด ลมรั่วออกจากช่องคลอดเหล่านี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับผู้ที่กลัวการผ่าตัดหรือมีโรคประจำตัว ก็สามารถทำการรักษาด้วยการทำเลเซอร์กระชับนี้ได้ เพราะมีความปลอดภัยสูงและไม่ต้องดมยาสลบ

คลินิกหมอขนม
ไลน์
ส่งข้อความ
โทร