ประวัติการศึกษาของคุณหมอขนม

Chelation medical association,Thai (CMAT)

สมาคมแพทย์คีเลชั่นไทย (CMAT)