Update ข้อมูลผู้เข้ารับบริการปัจจุบัน เพื่อรับส่วนลด 3,000.-

*** สำคัญควรอ่าน ***

1. ขอความกรุณาลูกค้าของ RWC Clinic ทุกท่านที่ได้รับแบบฟอร์มนี้กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นปัจจุบัน
2. เมื่อท่านกรอกข้อมูลและส่งข้อมูลเรียบร้อย จะได้รับสำเนาแบบฟอร์มตอบกลับ
3. ลูกค้าที่ได้รับสามารถนำแบบฟอร์มเข้ามายื่นในวันเข้ารับบริการ จะได้รับ ส่วนลดจำนวน 3,000 บาท ในการทำหัตถการในคลินิกได้ค่ะ