7 ข้อแตกต่างระหว่าง Hifu กับ Ulthera

ข้อแตกต่าง Ulthera VS Hifu

หากใครยังไม่ทราบถึงข้อแตกต่างระหว่าง Hifu กับ Ulthera ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ไม่แน่ใจว่าจะทำหัตถการอะไรดี เราได้รวบรวม 7 ความแตกต่างของทั้งสองแบบเอาไว้ให้แล้ว หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ให้กับผู้อ่านทุกคนในการเลือกตัดสินใจ แต่ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

อัลเทอล่า

Hifu กับ Ulthera มีจุด Focus ที่แตกต่างกัน

Hifu กับ Ulthera มีจุด Focus ที่แตกต่างกัน โดยจุด Focus ของหัว Ulthera มีขนาดที่ใหญ่กว่า Hifu โดยจะมีจุด Focus อยู่ที่ 1 mm. ต่างกับ Hifu ที่มีจุด Focus ขนาดเล็กเพียง 0.3-0.5 mm ซึ่งความสำคัญของจุด Focus นั้นจะอยู่การส่งพลังงานด้วยความเสถียรและยิงพลังงานได้ดีกว่า

ถ้าหากมีจุด Focus ที่ใหญ่แบบอัลเทอร่าก็จะทำให้พลังงานที่ยิงออกไปนั้นมีความเสถียรมากมากกว่า ซึ่ง Hifu นั้นไม่สามารถทำก้อนพลังงานขนาดใหญ่ได้เพราะประสิทธิภาพของเครื่องต่ำ การส่งค่าพลังงานจะไม่คงที่และมีความเสี่ยงที่จะทำให้ผิวไหม้ได้

Hifu กับ Ulthera มีความรู้สึกเจ็บในระดับต่างกัน

ระดับความเจ็บปวดนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของจุด Focus เมื่อมีจุด Focus ขนาดใหญ่ ก็จะทำให้รู้สึกเจ็บมากกว่าเพราะสามารถส่งพลังงานลงไปใต้ชั้นผิวได้มากกว่า จึงมีการรักษาที่ได้ผลลัพธ์ดีกว่า แต่จากการตอบรับจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะไม่สามารถทนความเจ็บจากการทำ Ulthera ได้ จนต้องขอให้แพทย์ปรับลดพลังงานลง

ความรู้สึกขณะทำ Ulthera จะรู้สึกเจ็บ ปวด ๆ หน่วง ๆ ที่ชั้นกล้ามเนื้อใต้ผิว เหมือนมีหนามเล็ก ๆ แทงลงบนผิว หรือรู้สึกอุ่น ๆ ใต้ผิวหนังจากความร้อนของพลังงาน  แต่ไม่ได้หมายความว่า Hifu จะไม่มีความรู้สึกเจ็บขณะทำ เพราะถ้าทำหัตถการแบบนี้ถ้าไม่รู้สึกเจ็บแสดงว่าเครื่องไม่ได้มาตรฐานหรือใช้พลังงานที่ไม่มากพอ ผลลัพธ์อาจจะยกกระชับได้ไม่เต็มที่และอยู่ได้สั้นกว่าปกติ

Ulthera เป็นเครื่องเดียวที่มีหน้าจอแสดงผล

ความแตกต่างที่เห็นอย่างชัดเจนระหว่าง Hifu กับ Ulthera  ก็คือเทคโนโลยีหน้าจอที่แสดงผลระหว่างทำการรักษาที่ชื่อว่า SEE & TREAT ซึ่งมีหน้าจอแสดงผลชั้นผิวแบบ Real-Time ทำให้แพทย์สามารถเห็นสภาพผิวหนังที่กำลังรักษาผ่านหน้าจอเครื่องตลอดเวลา

สามารถทำการยกกระชับไปพร้อมกับการปรับคลื่นเสียงที่พอเหมาะกับสภาพผิวหนังของลูกค้าแต่ละราย มีรักษาที่แม่นยำมากขึ้นและตรงจุดปัญหา เป็นเลเซอร์ยกกระชับเทคโนโลยีเดียวที่มีอยู่ในเครื่องอัลเทอร่าเท่านั้น ทำให้ผลการยกกระชับหน้าได้ผลดีกว่า Hifu

Hifu กับ Ulthera มีชื่อเรียกการยิงที่ไม่เหมือนกัน

หลายคนอาจคุ้นเคยกับคำว่า “ช็อต” จากการทำ Hifu หรือ Thermage หรือเลเซอร์อื่น ๆ แต่สำหรับ Ulthera จะไม่ได้เรียกการยิงว่าช็อต แต่จะเรียกว่า “ไลน์” เพราะการยิงพลังงานของ Ulthera แต่ละครั้งจะได้เป็นการยิงพลังงานลงไปเป็นจุดเล็ก ๆ ต่อกันคล้ายเส้นประ และเส้นประนั้นก็ถูกเรียกว่า “ไลน์” นั่นเอง แต่จริง ๆ แล้วเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของลูกค้าและคลินิก บางที่อาจจะยังคงเรียกการยิงอัลเทอร่าว่าช็อตอยู่ ซึ่งทั้ง “ช็อต” และ “ไลน์” ไม่ได้มีความแตกต่างกันนอกจากชื่อเรียก

ก่อนทำ Ulthera
Hifu กับ Ulthera

Hifu กับ Ulthera ผลลัพธ์คงอยู่ไม่เท่ากัน

อย่างที่ได้กล่าวไปในข้อแรกว่าจุด Focus ของ Hifu กับ Ulthera นั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาด ซึ่งส่งผลในด้านของคุณภาพในการยกกระชับและระยะเวลาในการยกกระชับที่แตกต่างกัน โดย Hifu จะเห็นผลเต็มที่ในระยะ 2-3 เดือน โดยทั่วไปจะอยู่ได้ 5-6 เดือน

แตกต่างกับการทำ Ulthera ที่ผลลัพธ์จะสามารถอยู่ได้ถึง 1-2 ปี ซึ่งหลังทำก็จะเห็นผลลัพธ์ทันทีทั้งสองหัตถการ โดยจะเริ่มตึงและใสขึ้นภายใน 2-3 เดือน ทั้งนี้ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ สภาพผิว อายุ การใช้ชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติตัวหลังทำ

Hifu Macrofocus อัพเกรดมากขึ้น

Hifu Macrofocus เป็นเหมือนตรงกลางระหว่าง Hifu กับ Ulthera ซึ่งมีขนาดของจุด Focus ที่ไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป เพราะขนาดจุด Focus ของ Ulthera ใหญ่เกินไปจะทำให้มีความรู้สึกเจ็บมาก หากไม่สามารถทนได้ก็จะยิงจำนวนไลน์ได้น้อยลง ทำให้ผลลัพธ์นั้นลดลง ไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป

ทำ Ulthera

Hifu แบบปกติก็ยิงพลังงานไม่เสถียร เสี่ยงผิวไหม้ผิวบวม จุด Focus เล็กเกินไป ไม่เจ็บ ได้ผลน้อย จึงได้มีการคิดค้น Hifu Macrofocus มาเพื่อตอบโจทย์ในจุดนี้ ซึ่งมีจุด Focus ขนาดปานกลาง มีพลังงานคงที่ ได้ผลเทียบเท่า Ulthera แต่ผลลัพธ์ก็สามารถอยู่ได้เพียง 6 เดือนเท่านั้น หากต้องการผลลัพธ์ที่ยาวนาน อาจจะต้องเลือกไปทำ Ulthera

ราคาของ Hifu กับ Ulthera แตกต่างกัน

ความแตกต่างทั้งหมดที่เปรียบให้เห็นนั้น ส่งผลให้ราคาของ Hifu กับ Ulthera นั้น แตกต่างกันไปด้วย ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้ามีปัญหาเยอะก็อาจจะต้องเสียเงินตามจำนวนที่ต้องใช้ในการยิง ในราคามาตรฐานในการยิง 300 ครั้ง Hifu จะอยู่ที่ 9,xxx ในขณะที่ ราคา Ulthera จะอยู่ที่ 3x,xxx แล้ว อย่างไรก็ตาม หากพบเจอโปรโมชั่นยิงไม่จำกัดจำนวน ควรระมัดระวังและมีวิจารณญาณให้ดี อาจจะไม่เห็นผล ทำแล้วอยู่ได้ไม่นาน หรือเกิดผลข้างเคียงได้

บทความแนะนำสำหรับผู้สนใจ Ulthera

สรุป

Hifu กับ Ulthera จะแตกต่างกันในส่วนของจุด Focus ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เกิดข้อแตกต่างอื่น ๆ ตามมา โดยจุด Focus ของเครื่อง Hifu จะมีขนาดเล็กไปจนถึงกลาง ต่างจากการทำ Ulthera ที่จะมีจุด Focus ขนาดใหญ่ ซึ่งจุด Focus ดังกล่าวส่งผลต่อการคงอยู่ของผลลัพธ์ ยิ่งมีขนาดใหญ่ ผลลัพธ์ก็จะดีและอยู่ได้นานมากขึ้น

ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง RWC Clinic

ฉีดฟิลเลอร์ หมอไหนดี

บทความยอดนิยม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า